Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Prognozowany popyt na e-usługi w bibliotece – wyniki ankiety

Utworzono dnia 06.08.2018
Czcionka:

Celem oszacowania przyszłego popytu na e-usługi biblioteczne pośród mieszkańców 10 gmin woj. mazowieckiego dokonano analizy potrzeb interesariuszy usług. Analiza ta miała na celu także wytypowanie takich e-usług dla mieszkańców, które cieszyć się będą największym zainteresowaniem oraz najlepiej odpowiedzą na ich potrzeby.

Do wykonania analizy posłużono się ankietą internetową pośród czytelników bibliotek partnerskich. Spośród ponad 220 respondentów najaktywniejsi byli czytelnicy z Gminy Grodzisk Mazowiecki (ponad 20% ankietowanych), Piastowa (19,5%), Gminy Nadarzyn (17%) oraz Gminy Piaseczno (ok. 16%). Ponad 70% ankietowanych stanowiły osoby pracujące – pośród pozostałych grup najliczniejsze były grupy: studentów (8%), uczniów (7%) oraz emerytów/rencistów (7%). Najliczniej odpowiadały osoby w wieku od 25 do 44 lat (54%), 45-60 lat (19%) oraz 20-24 lata (11%).

Ankietowani zapytanie o formy działalności bibliotek, z których korzystają najczęściej, zwykle wskazywali na wypożyczanie książek, audiobooków i filmów (97% respondentów), a w dalszej kolejności również na udział w bibliotecznych wydarzeniach kulturalnych (39%), korzystanie z komputerów i Internetu (12%), wypożyczalni ebooków (9%) oraz czytelni (8%).

W zakresie częstotliwości korzystania z usług biblioteki statystyki przedstawiały się następująco:

Rys. Statystyka odpowiedzi na pytanie „Jak często korzysta Pan/i z usług biblioteki” zadane respondentom w ramach ankiety internetowej

 

Blisko połowa czytelników bibliotek biorących udział w projekcie korzysta z usług bibliotecznych raz w miesiącu (co jest równoznaczne najczęściej z comiesięcznym wypożyczaniem książek), natomiast prawie co trzecia robi to raz w tygodniu. Znacząco mnie jest czytelników korzystających z biblioteki częściej oraz rzadziej.

W zakresie funkcjonalności bibliotek dostępnych z poziomu komputera i Internetu, najwięcej respondentów wskazywało na przedłużanie terminu zwrotu książki (71%) oraz rezerwację danej pozycji przez Internet (70%). Stosunkowo sporo osób deklarowało też korzystanie z wypożyczalni ebooków (16%).

W zakresie nowych funkcjonalności największe zainteresowanie pośród respondentów wzbudzają:

- system powiadomień sms/e-mail (80%),

- kalendarz z wydarzeniami kulturalnymi w bibliotekach (65%),

- dostęp do ebooków przez stronę internetową biblioteki (62%),

- rozbudowany katalog online dla czytelników (52%),

- system płatności online za usługi w bibliotece/kary – 42%,

- rejestracja w bibliotece (założenie konta bibliotecznego) – 41%,

- czat online z bibliotekarzem – 33%.

               Czytelnicy pośród braków w ofercie Biblioteki wskazywali najczęściej na ograniczenia w zakresie nowości książkowych i ebooków, małą liczbę filmów i audiobooków do wypożyczenia, brak powiadomień sms/e-mail dot. terminu oddania książki czy ograniczoną funkcjonalność katalogów książkowych online.

W zakresie innych ułatwień dot. korzystania z oferty bibliotek, czytelnicy proponowali natomiast
m. in. możliwość oglądania wydarzeń bibliotecznych na żywo przez Internet w telefonie/komputerze , katalog online z możliwością komentowania książek/recenzji, możliwość skanowania karty bibliotecznej z telefonu, lepsza przejrzystość stron internetowych bibliotek czy elektroniczną półkę książek do przechowywania pozycji  planowanych do przeczytania w przyszłości.

               Na bazie przeprowadzonej analizy wytypowane zostały e-usługi odpowiadające preferencjom czytelników bibliotek, które będą wdrażane/ulepszane w ramach projektu. Dla każdej z tych usług ustalono interesariuszy dla tych usług:

1/ rozliczanie kar za przetrzymywanie/zniszczenie książek (wraz z możliwością płatności online) – interesariuszami będą osoby zapisane do biblioteki posiadające/będące w posiadaniu karty bibliotecznej z 10 gmin objętych projektem; przewiduje się, że głównymi odbiorcami będą osoby dorosłe, przy czym w przypadku zniszczenia przez dzieci/młodzież opłacać kary będą również osoby dorosłe;

2/ wypożyczanie ebooków poprzez stronę internetową łącznie z uzyskaniem dostępu do ebooka – interesariuszami będą przede wszystkim dorośli korzystający z czytników ebooków, a także osoby czytające książki na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony); w szczególności zainteresowanie usługą może dotyczyć osób niepełnosprawnych ruchowo, którym trudno jest udać się do biblioteki po książkę,

3/ rezerwacja zbiorów bibliotecznych online z powiadomieniem sms/mail o terminie odbioru książki i potwierdzeniem rezerwacji – interesariuszami tej usługi będą seniorzy, którzy chcieliby zaoszczędzić czasu na wędrówkach do biblioteki w celu pozyskania pożądanej pozycji, a także studenci, którzy przygotowując się do egzaminów poszukują konkretnych pozycji książkowych, które często są w bibliotekach w ograniczonej ilości,

4/ uzyskiwanie informacji nt. terminu zwrotu wypożyczonych książek wraz z powiadomieniem sms/mail o zbliżającym się terminie zwrotu  - interesariuszami tej usługi będą przede wszystkim osoby pracujące, które ze względu na nadmiar obowiązków często nie pamiętają o terminie zwrotu książki, a także dzieci/młodzież, które bywają zapominalskie,

5/ kalendarz wydarzeń bibliotecznych z możliwością zapisu na dane wydarzenie/rezerwacji miejsca – interesariuszami usługi będą przede wszystkim seniorzy, którzy szczególnie cenią sobie wydarzenia w placówkach bibliotecznych oraz osoby niepełnosprawne, które mają trudności z wcześniejszym zapisem na dane wydarzenie, co wobec ograniczonej liczby miejsc może stanowić problem z dostępnością dla takiej osoby danego wydarzenia,

6/ internetowa rejestracja użytkownika biblioteki – interesariuszami takiej usługi będą przede wszystkim osoby pracujące, które ze względu na ograniczenia czasowe proces rejestracji chciałby przejść w weekend/wieczorem, a do biblioteki przyjść od razu po książkę/inne zasoby,

7/ videorelacje z wydarzeń bibliotecznych z możliwością zdalnego zadawania pytań oraz komentowania – interesariuszami usługi będą przede wszystkim osoby niepełnosprawne ruchowo, które nie są w stanie dotrzeć na dane wydarzenie; szczególnie interesująca usługa będzie również dla byłych mieszkańców gmin objętych zasięgiem projektu, którzy będąc daleko poza biblioteką będą mogli uczestniczyć w danym wydarzeniu,

8/ korepetycje online dla uczniów lokalnych szkół – interesariuszami usług będą uczniowie lokalnych szkół – w szczególności korzystne będą one dla dzieci niepełnosprawnych, chorych czy przebywających w szpitalu, tj. dla których nauka w szkole jest okresowo niedostępna,

9/ internetowa baza archiwalnych księgozbiorów w postaci cyfrowej – interesariuszami usługi będą seniorzy, których szczególnie interesują archiwalne dokumenty dot. ich miejsca zamieszkania, a także historycy, którzy zawodowo zajmują się archiwaliami, ponadto usługa może szczególnie zainteresować hobbistów zainteresowanych historią czy starą fotografią,

10/ katalog online z personalizacją konta, komentowaniem pozycji, historią wypożyczeń oraz schowkiem pozycji do przeczytania – interesariuszami usługi będą przede wszystkim osoby będące czytelnikami biblioteki, które w większym stopniu chciałyby dzielić się swoimi przemyśleniami nt. poszczególnych pozycji książkowych – zakłada się, że szczególnie chęcią dzielenia się będą zainteresowane osoby obecne w mediach społecznościowych,

11/ chat online z bibliotekarzem w godzinach pracy biblioteki – interesariuszami usługi będą w szczególności osoby pracujące nie mające możliwości wykonania telefonu do biblioteki w godzinach pracy lub podczas powrotu do domu, a także osoby niesłyszące, dla których taka forma komunikacji jest wygodniejsza.

W związku z tym, że pośród ww. grup interesariuszy znajdują się seniorzy, a także osoby niepełnosprawne, zarówno e-usługi, jak również strony internetowe bibliotek będą uwzględniać wytyczne WCAG 2.0 na poziomie wyższym niż wskazuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, co szerzej opisano w podrozdziale 5.3 studium.

Biorąc pod uwagę obserwowalny wzrost liczby odsłon stron internetowych bibliotek biorących udział w projekcie w ostatnich 2 latach, a także wzrost liczby wypożyczeń w większości placówek objętych zasięgiem projektu, nowe e-usługi powinny przyczynić się do osiągnięcia co najmniej 2-krotnego wzrostu liczby osób korzystających z e-usług, tj. ok. 14 000 wejść w 2020 roku.

---

Źródło: Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki. Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu. Studium wykonalności

Godziny otwarcia:

Biblioteka Główna

ul. Warszawska 24

poniedziałek 11:00 - 20:00
wtorek 11:00 - 18:00
środy 10.00 - 18.00
czwartek 11.00 - 18.00
piątek 11.00 - 20.00
sobota 9.00 - 14.00Filie nr 1 i 2

al. Tysiąclecia 3

poniedziałek 11.00 - 18.00
wtorek 11.00 - 18.00
środa 10.00 - 16.00
czwartek 11.00 - 18.00
piątek 11.00 - 18.00
sobota
(ostatnia w miesiącu)
9.00 - 14.00Filia nr 3

ul. Dworcowa 1

poniedziałek 11.00 - 18.00
wtorek 11.00 - 18.00
środa 10.00 - 16.00
czwartek 11.00 - 18.00
piątek 11.00 - 18.00
sobota
(pierwsza w miesiącu)
9.00 - 14.00

Polecamy

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 247

W poprzednim tygodniu: 404

W tym miesiącu: 716

W poprzednim miesiącu: 1453

Wszystkich: 66087